Кафедра загальної фізики
Девіз кафедри: “Навчай новому, не забуваючи про старе!” (Конфуцій)

 

Касіяненко Василь Харитонович

Завідувач кафедри

Касіяненко В.Х.

Очолює кафедру з 2016 року, доктор фізико-математичних наук, професор

Переможець конкурсу на звання "ЛЮДИНА РОКУ" в номінації "ДІЯЧ НАУКИ"


Головний науковий напрям
кафедри загальної фізики лежить в області фізики наноструктур, не дивлячись на те, що інтеграція наноструктурованих матеріалів у функціональне використання залишається складним завданням, поскільки фундаментальні обмеження мікротехнологій не дозволяють вийти за певні межі розмірності. Тим не менше, науковий інтерес до нанотехнологій і відповідно до наноматеріалів у світі росте з року в рік. Наноматеріали відкривають нові можливості їх використання в різних галузях життєдіяльності людського суспільства, якими в принципі не можуть володіти наноструктури. Це в основному твердотільна наноелектроніка та медицина. Хоча не існує принципових заперечень для застосування нанотехнологій в таких, здавалось би на перший погляд, далеких від фізичної науки облястях, як сільське господарство.

Науковці кафедри в 2015-2016 рр. зосередили свої зусилля на вивченні фізико-хімічних властивостей нанодротів на основі вірусу тютюнової мозаїки та наночастинок золота. Другтй напрям стосується технології синтезу нанорозмірних апатитів для медичного призначення. 

В рамках першого напрямку виконується держбюджетна договірна тематика з Державним фондом фундаментальних досліджень з річним обсягом фінансування 200 000 гривень. На сьогоднішній день розроблена технологія створення нанодроту на основі вірусу та наночастинок золота довжиною 400 нм і діаметром в межах від 40 нм до 50 нм. При допомозі скануючого зондового мікроскопа JSPN-4610A (JEOL) отримано морфологію поверхні ВТМ-Au використовуючи метод атомно-силової мікроскопії. 

Cкануючий зондовий мікроскоп JSPN-4610A (JEOL)

 Колективом кафедри фізики розроблена унікальна методика синтезу наночастинок золота та методика отримання нанодротів. У 2016 році вивчаються фізико-хімічні властивості нанодротів, зокрема досліджуються вольт-амперні характеристики.

Другий проект присвячено створенню апатитоподібних структур на основі гідроксоапатиту кальцію (Са10(PO4)6(OH)2) - хімічного аналога мінералу кістки, для хірургії кістки. Це є важливою проблемою на світовому рівні - синтез матеріалів замінників кістки. З кожним роком їх асортимент зростає, але трудність полягає в отриманні так званого регенераційного матеріалу. В рамках цього підходу робиться акцент на заміщення біоматеріалу нативної кістки. Тобто, задача полягає в створенні імпланту, якому в майбутньому відводитиметься роль джерела необхідних для побудови кісткової тканини елем

                                                                                               

   

В результаті виконання проекту планується розробка технології створення нанобіоматеріалів на основі композитів ГАП-ВНТ, здатних повільно резорбуватись в середовищі організму з утворенням нової кісткової тканини. Планується дослідити мханізм резобції нанодисперсного апатиту у органічному матриксі. Розроблено фізико-хімічні принципи отримання целюлози з рослинних рештків в рамках тематики "Українське паливо".