Кафедра загальної фізики
Мала академія наук

Мала Академія наук України представляє собою, наданому етапі, Всеукраїнське державно-громадське об'єднання учнів, що складається з територіальних відділень, до яких входять наукові товариства учнів районного, міського підпорядкування та наукові товариства, наукові секції учнів навчальних закладів різних типів.
В Україні існує державне замовлення на діяльність цього державного громадського об'єднання учнівської молоді,
Державна політика щодо підтримки Малої Академії наук України здійснюється на принципах доступності учням 8-11 класів оволодіти технологіями науково-дослідницької діяльності у навчальних закладах різних тинів; фінансової підтримки цього пріорітетного засобу позашкільної освіти; світського характеру навчання і виховання; правового і соціального захисту вихованців наукових секцій, наукових товариств учнів.
Державна політика у сфері діяльності цього державно-громадського об'єднан­ня учнів спрямована на створення умов для здобуття учнями цієї форми позашкільної освіти; координацію зусиль управлінь, відділів освіти місцевих органів вико­навчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів і установ освіти, наукових установ, різних підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань, батьків, спрямованих на удосконалення усіх форм позашкільної освіти.
Діяльність Малої Академії наук України регламентується  законодавством України, директивними документами Міністерства освіти і науки України, Указами Президента України щодо роботи з обдарованою молоддю.
Мала Академія наук України створювалась і розвивалась понад 60 років під керівництвом Міністерства освіти і науки України, за участю Національної Акаде­мії наук України, Академії педадогічних наук України та її науково-дослідницьких інститутів, вищих навчальних закладів усіх типів. Міністерство освіти і науки України постійно делегувало частину своїх повноважень у сфері організаційного, кадрового, науково-методичного забезпечення діяльності Малої Академії наук України Українському державному центру науково-технічної творчості (тепер |Українському державному центру позашкільної освіти), Національному еколого-натуралістичному центру. Українському державному центру туризму і краєзнавст­ва, Національному центру естетичного виховання.
Ініціаторами і організаторами діяльності цього об'єднання на місцях були і є Міністерство освіти Автономної Ре­спубліки Крим, Управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які, в свою чергу, делегували і делегують частину сво­їх повноважень позашкільним навчальним закладам обласного (міського) підпоряд­кування, академічним, науково-дослідницьким установам, вищим навчальним за­кладам, інститутам післядипломної освіти тощо.
Сьогодні Мала Академія наук України - це 27 територіальних відділень (за кількістю обласних центрів), до 40 типів наукових секцій, сформованих у 6 наукових відділень: фізико-математичне, техніко-технологічне, обчислювальної техніки та програмування, історико-географічне. мистецтвознавства та філології, хіміко-біологічне. У наукових секціях незмінною залишається її головна мета - розвиток індивідуальних здібностей особистості засобами позашкільної освіти, сприяння здобуттю додаткових, поглиблених знань, вмінь, навичок за допомогою педагогів. вчених, діячів науки, техніки та культури, а також залучення учнів 8-11 класів до систематичної експериментальної, дослідницької, конструкторської, винахідниць­кої діяльності.

Науково-технічне відділення
Вінницької Малої Академії Наук (ВМАН)

Рік заснування – 1979

  • Почесний Президент ВМАН – Кузьмін Іван Васильович, Заслужений Діяч науки та техніки України, професор, доктор технічних наук
  • Президент ВМАН – Коваленко Володимир Олексійович, кандидат медичних наук
  • Віце – президент – Драгомирецька Ольга Аксентіївна, Заслужений Працівник освіти України, директор станції юних натуралістів  

 

Науково-технічне відділення ВМАН працює на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) і ОЦТТУМ з 1993 року згідно наказу управління осві­ти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 25.08.1993 р. за № 144 та на виконання державних про­грам: «Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр.», «Діти України», «Творча обдарованість», Указу Президента України від 04.07.05 р. № 1013, проекту Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки.
Його робота направлена на пошук, підтримку і стиму­лювання інтелектуальної і творчо обдарованої молоді, самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.
За роки роботи відділення у секціях ВМАН навчалось 2040 учнів шкіл Вінницької області та м. Вінниці. На II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН захищалось 418 робіт. 245 чоловік здобули звання дійсного члена МАН, захистивши свої науко­ві роботи. 85 учнів-членів МАН науково-технічного відді­лення представили свої роботи на III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в м. Києві. 39 учасників конкурсу стали переможцями.
В процесі навчання у ВМАН учні мають змогу слухати загальні лекції по фізиці і математиці, вивчати поглиблено вибраний напрямок у секціях, отримувати індивідуальні кон­сультації кожен місяць у викладачів по питаннях, які виника­ють у процесі навчання. Для учнів, які досягай вищого рівня у навчанні, передбачені індивідуальні заняття.
Планується організація платних шкіл по фізиці і мате­матиці, а взагалі навчання у ВМАН безкоштовне. Навчаючись у ВМАН, учень велику кількість матеріалу пови­нен опрацьовувати самостійно, виконувати завдання керівни­ка секції, готувати реферати, набирати матеріал для написан­ня науково-дослідницької роботи.
Сьогодні кафедру загальної фізики та фотоніки ВНТУ у ВМАН представляє к.ф.-м.н., доцент кафедри Стасенко Владислав Антонович.

 

Новини

16- 17 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2322  відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного…

12 серпня пройшло друге засідання обласної комісії  з визначення переможців у номінаціях конкурсу на звання «Людина року».…

Ярмарок винаходів та технічної творчості пройшов у Вінницькій торгово-промисловій палаті цими вихідними. Представники…

Розробки кафедри