Кафедра загальної фізики
Медичний центр

У Вінницькому національному технічному університеті створено розгалужену систему оздоровчих закладів – санаторій-профілакторій на 50 стаціонарних місць, оздоровчий спортивний табір, медпункт, навчально-діагностичний медичний центр, філії науково-медичних центрів у м. Вінниця та санаторії “Поділля” (м. Хмільник), які зарекомендували себе позитивним чином.

З метою підвищення ефективності їх роботи, покращення здоров’я студентів ВНТУ, підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальностей 7.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи”, 7.091101 “Лазерна та оптоелектронна техніка” та медико-технічного забезпечення кафедри фізвиховання:

 • Створено у складі ВНТУ з 01.01.09 діагностичний лікувально-оздоровчий центр, об’єднавши в ньому санаторій-профілакторій на 50 стаціонарних місць, оздоровчий спортивний табір, медпункт, навчально-діагностичний медичний центр, представництво кафедри проектування медико-біологічної апаратури (ПМБА) в санаторії “Поділля”(м. Хмільник”).
 • Призначено науковим керівником комплексу завідувача кафедри ПМБА, д.т.н., професора Злепка Сергія Макаровича, заступниками наукового керівника – завідувача кафедри ЗФФ, д.т.н., професора Павлова Сергія Володимировича і старшого викладача кафедри ПМБА, к.т.н. Коваля Леоніда Григоровича.
 • Призначено заступником наукового керівника по медичній частині завідувача медпунктом ВНТУ Поліщук Антоніну Станіславівну, поклавши на неї функції координатора роботи підрозділів ДЛОК по формуванню контингентів для обстеженнь на діагностичному комплексі, оздоровлення студентів і співробітників на базі санаторію-профілакторію.

ПОЛОЖЕННЯ
про діагностичний лікувально-оздоровчий комплекс ВНТУ
 (затверджено рішенням Вченої ради ВНТУ,
протокол № 4 від 27.11.2008 р.)

 • Діагностичний лікувально-оздоровчий комплекс ВНТУ (далі ДЛОК) створений наказом ректора ВНТУ від 21.10.2008 №249 з метою покращення здоров'я працівників університету, проведення постійного моніторингу здоров'я студентів ВНТУ, підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальностей 7.091002 «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 7.091101 «Лазерна та оптоелектронна техніка» та медико-технічного забезпечення кафедрі фізвиховання.
 • Основні напрямки діяльності ДЛОК визначені цим Положенням і включають:
  • Проведення профілактичних оглядів студентів І курсу з метою раннього виявлення відхилень в їх здоров'ї та підвищення загального рівня їх здоров'я.
  • Відбір на лікування в санаторій-профілакторій ВНТУ студентів співробітників, що мають хронічні хвороби та їх оздоровлення.
  • Відбір пацієнтів із співробітників університету для обстеження на діагностичному комплексі - первинний огляд і визначення необхідної діагностики.
  • Проведення обстеження осіб до і після лікування в санаторії-профілакторії ВНТУ з метою визначення ефективності лікування.
  • Обстеження студентів-спортсменів ВНТУ під час проведення постійних тренувань і підготовки до змагань.
  • Обстеження студентів диспансерної групи з метою здешевлення витрат скорочення часу на їх супроводження.
  • Підвищення якості підготовки фахівців із спеціальностей 7.09100, "Біотехнічні та медичні апарати і системи", 7.091101"Лазерна та оптоелектронна техніка" за рахунок розробки і введення в навчальний процес кафедр ПМБА, ЛОТ, загальної фізики та фотоніки нових дисциплін та лабораторних практикумів.
  • Проведення наукових досліджень по тематиці кафедр ПМБА, ЛОТ, загальної фізики та фотоніки, фізвиховання і по спільних програмах.
 • Діяльність ДЛОК регламентується трудовим законодавством України, наказами та інструкціями, діючими в ВНТУ.
 • Керівництво діяльністю ДЛОК здійснюється науковим керівником та його заступниками, які затверджуються наказом по ВНТУ.
 • Діяльність ДЛОК забезпечується службами та підрозділами ВНТУ на рівні з іншими, які до нього входять.
 • ДЛОК підзвітний Вченій Раді ВНТУ і працює по відповідним річним планам затвердженим Вченою Радою ВНТУ.
 • Ліквідація ДЛОК здійснюється наказом ректора ВНТУ по поданню Вченої Ради ВНТУ.

 

Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри