Кафедра загальної фізики
Оптоелектронна діагностична система для визначення патологій в хребетно-рухомих сегментах
24.12.2013

1 Основні характеристики, суть розробки
Оптоелектронна система призначена для вимірювання порушень  мiкроциркуляцiї серцево-судинної системи у хребетно-рухомих сегментах шляхом реєстрацiї, обробки та збереження  фотоплетизмограм кровоносних судин за допомогою  апаратних  засобiв.
Вивчення порушень у різних органах та системах під час подразнення або компресії сегментарних вегетативних структур проводились з урахуванням того, що ці порушення будуть реалізовуватись через зміни в мікроциркуляторному руслі тканин.
Комплекс  дозволяє:
-    реєструвати фотоплетизмограмму (ФПГ) одночасно по двох каналах на периферійних  артеріях та будь-якій артерії між хребцями шийного, грудного або поясничного відділів;
-    вимірювати амплітудно-часові характеристики ФПГ;
-    виконувати розрахунок параметрів ФПГ у відносних одиницях;
-    виконувати роботу з базою даних пацієнтів.

Патентно-, конкурентноспроможні результати
В основу оптоелектронного дiагностичного комплекса покладенi   методи діагностики судинних порушень в уражених ХРС (патент України № 6871), неiнвазивного визначення ступеню насичення  кровi  киснем (патент України №  6872),  неiнвазивного замiру артерiального  тиску (патент України № 5716), iндивiдуального пiдбору оптимальних доз судинно-розширюючих препаратiв(патент України №  5715).

Порівняння зі світовими аналогами
За  рахунок  використання  оптоелектронних сенсорів  реєстрацiї  бiомедичних сигналiв, якi працюють в інфрачервоному та червоному дiапазонах забезпечується абсолютно безпечне та комфортне дiагностування рiзних вiкових груп i фiзичного стану населення (включаючи дуже важких хворих, наприклад, пiсля аварiї, опiкiв i т.i.) безпечнi умови працi обслуговуючого персоналу та пiдвищується якiсть медич-ного обслуговування.  
ФПМ у порівнянні з іншими методами діагностики біологічного об’єкта (БО) за оптичними показниками, наприклад з фотоакустичним методом, дозволяє підвищити достовірність реєстрації гемодинаміч-них показників кровонаповнення, а також те, що введенням в при-лади, які реалізують даний метод  елементів світловолоконної техніки і джерел з різноманітними довжинами хвиль зондуючого випромі-нювання можна достатньо точно вирішувати задачі фотодинамічних досліджень, дистанційних вимірів тих або інших гемодинамічних показників БО.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки
1.    Для кабінетів функціональної діагностики на  базі  сучасної обчислювальної та оптоелектронної техніки для оперативної діагнос-тики ССС  і створенням бази даних на кожного пацієнта.
2.    Для кабінетів фізичних процедур та мануальної  терапії  для оперативного контролю за станом судинної системи хребта до початку процедури, під час неї та після завершення

Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри