Кафедра загальної фізики
12.03.2015

Сьогодні на кафедрі було проведено XLIV науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Секція загальної фізики та фотоніки. Голова секції: д.т.н., проф. Павлов С.В., заступник голови: к.ф.-м.н., доцент Стаcенко В.А., секретар: к.т.н., ст. викладач Козловська Т.І.

В конференції приймали участь студенти 1-го та 2-го курсів нашого ВУЗу під керівництвом викладачів кафедри, викладачі та аспіранти. 

Розпочав конференцію проректор університету з наукової роботи, д.т.н., професор кафедри Павлов Сергій Володимирович, який підвів підсумки наукової діяльності кафедри за 2014 рік.

 

 Перелік доповідей конференції

 1. Електронна будова стехіометричних апатитів Sr, Ba і Pb.
  Касіяненко В.Х., д.ф.-м.н., професор.
 2. Термічний коефіцієнт тиску органічних рідин.
  Стасенко В.А., к.ф.-м.н., доцент.
 3. Властивості композиційного матеріалу алюміній-бор-сталь.
  Стасенко В.А., к.ф-м.н., доцент.
 4. Топологічні ізолятори та семіметали Діраку.
  Борисенко В.Д., к.т.н., доцент.
 5. Використання атомно-силової мікроскопії та Оже спектроскопії для дослідження адсорбційно активних наноструктурованих плівок (In2O3+5% Sn) різної товщини на поверхні p-Si.
  Ющенко А.В., к.ф.-м.н., доцент, Мельник М.Д., ст. викладач.
 6. Аналіз функціонально важливих параметрів газочутливих трансдюсерів наноструктурована плівка (In2O3+5% Sn) – р-кремній.
  Ющенко А.В., к.ф.-м.н., доцент, Мельник М.Д., ст. викладач.
 7. Теоретичні дослідження спектроенергетичних перетворювачів.
  Слободяник А.Д., к.т.н., доцент.
 8. Моделювання процесів проходження оптичного випромінювання крізь біооб’єкт.
  Козловська Т.І., к.т.н., ст. викладач.
 9. Високопродуктивні технології аналізу біомедичних зображень під час діагностики сітківки ока.
  Вовкотруб Д.В., ст. викладач.
 10. Исследование распространения оптического излучения на основе решения уравнения переноса.
  Павлов С.В., д.т.н., професор, Рональд Ровіра Хурадо, аспірант.
 11. Застосування флуоресценції спектроскопії при проведенні фотодинамічної діагностики.
  Павлов С.В., д.т.н., професор, Камінський О.С., пров. інженер.
 12. Моделювання фізичних процесів розповсюдження оптичного випромінювання в неоднорідних середовищах.
  Сидорук О. В., ст.гр. О-13, науковий керівник – д.т.н., професор Павлов С.В.
 13. Застосування синтезованих голограм в апаратній реалізації імпульсної нейронної мережі.
  Карбовський О.Ф., провідний інженер.
 14. Комп’ютерне моделювання деяких унітарних перетворень на основі матриць Паулі.
  Огірчук Д.І., ст. гр. О-13, Бурдейна О. В., інженер, науковий керівник – д.т.н., професор Бурдейний В. М.
 15. Оптико-електронний пристрій для реєстрації порушень периферичного кровообігу.
  Сидорук О. В., ст. гр. О-13, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Козловська Т.І.
 16. Великі експерименти та їх роль у вивченні фізичних процесів.
  Воробйов І. О., ст. гр. 1БС-14б, Бевзюк А. М., ст.гр. БС-14б, науковий керівник – ст. викладач Мельник М. Д.
 17. Використання комп’ютерних програм в лабораторному практикумі.
  Волосович О. С., ст. гр. 1КІ-14б, науковий керівник – ст. викладач Мельник М.Д.
 18. Комп’ютерне моделювання деяких фізичних ефектів.
  Бадя Ю. В., ст.гр. 1УБ-14, Мисько Ю. В., ст. гр. 1УБ-14, науковий керівник – ст. викладач Мельник М.Д.
 19. Можливості підвищення жароміцних властивостей металів і сплавів за рахунок субструктури.
  Попсуй Л. В., ст. гр. 4Е-14, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Лисий М.В.
 20. Метод механічної спектроскопії.
  Лисий В. М., ст. гр. 2Е-14, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Лисий М. В.
 21. Методи обробки металів тиском.
  Панасюк В. С., ст. гр. 2Е-14, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Лисий М. В.
 22. Електромагнітні хвилі. Вплив електромагнітних хвиль на організм людини.
  Ташкевич Г.В., уч. г. №30, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент Стасенко В. А
Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри