ukr rus China eng
 
 

Кафедра загальної фізики та фотоніки
Завідувач кафедри:  Павлов Сергій Володимирович
тел: 598-273, 598-125, e-mail: psv@vstu.vinnica.ua
____________________________________________

Девіз кафедри: Навчай новому, не забуваючи про старе! (Конфуцій)
Павлов Сергій Володимирович
Очолює кафедру Академік Міжнародної Академії Наук Прикладної радіоелектроніки, доктор технічний наук, професор

 

Основним завданням кафедри є надання висококваліфікованої освіти із природничих дисциплін, сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої людини – випускника ВНТУ

Основними принципами навчання на кафедрі є:

  • Висока якість освіти із природничих наук;
  • Поєднання освіти та науки із врахуванням новітніх досягнень науки та технологій, а саме у напрямку лазерних, оптоелектронних, нано- та біотехнологій;
  • Поглиблена спеціальна підготовка на старших курсах за напрямами: лазерні та оптоелектронні технології, нанотехнології; біотехнології, комп'ютерне моделювання фізичних процесів; фізика твердого тіла, фізика сенсорних властивостей гетероструктур, рентгенографія кристалів та фізика металів і сплавів, альтернативні джерела енергії

Першочергові задачі кафедри ЗФФ

  • Удосконалення протягом 2009-2011 років навчально-лабораторної бази за рахунок отримання позабюджетного фінансування, залучення спонсорів, грантів, інформаційного обміну, підготовки макетів на кафедрі ЗФФ.
  • Підвищення кваліфікації викладачів у провідних наукових центрах України. Обмін та стажування викладачів та аспірантів в інших навчальних закладах України та зарубіжжя.
  • Підготовка нової науково-методичної літератури (монографії, підручники, навчальні посібники, у тому числі для іноземних студентів).
  • Обов’язкова демонстрація фізичних явищ під час проведення лекцій.  Пояснення студентам, де будуть застосовуватися отримані знання. Орієнтація на передові технології (оптоелектроніка, мікроелектроніка, нанотехнології).
  • Створення протягом 2009 року комп’ютерного класу на кафедрі ЗФФ. Перехід на дистанційну освіту. Застосування новітніх інформаційних технологій.
  • Підвищення ролі Малої Академії Наук